E21 Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg

Nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune
Tidsrom: 01.12.15 – 01.10.17
Kontraktsum: 115.000.000,- ekskl. mva.

Hovedentreprise for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg. Arbeidene omfatter grunnarbeider med sprenging, masseflytting, omfattende og kompliserte VA-arbeider på land og i sjø samt styrt boring i fjell Ø1016 for inntak av råvann.
Videre skal det settes opp totalt 4 bygg i plasstøpt betong foblendet med teglstein. Komplette bygningsmessige arbeider ekskl. elektro.