E6 Kollektivfelt Mortensud – Skullerud

Oppdragssum: 13,6 mill. NOK ekskl. mva.
Tidsrom: August – November 2016
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Referanse: Anders Aaram, e-post: anders.aaram@vegvesen.no

HAB Construction AS har for Statens vegvesen Region Øst utvidet E6 nordgående løp med et kollektivfelt. E6 nordgående løp har en ÅDT>65 000 og begge de eksisterende kjørefeltene på E6 nordgående har vært belastet med trafikk på dagtid gjennom hele utførelsesfasen.

Prosjektet har i hovedtrekk inkludert:

  • Sanering av eksisterende og etablering av ny kabeltrase
  • Opparbeidelse av ny veikropp mot eksisterende
  • Montasje av belyste portaler og skilter
  • Asfaltering og veimerking
  • Stålrekkverk og glidstøpt betongrekkverk
  • Trafikk avvikling E18.