Follobanen Bispegata – Oslo S

Bygging av parsell Oslo S – Bispegata på Follobanen for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski

Kontraktssum: 293 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Juli 2018 – Juli 2021
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Bane NOR

HAB utfører bygging av Oslo S – Bispegata på Follobanen i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Innføring Oslo S omfatter området mellom påhugg for fjelltunnelen i Ekebergåsen og påkobling til eksisterende sporområde på Oslo S. Prosjektet omfatter nyetablering av massive betongkonstruksjoner, kompliserte ombygginger av eksisterende betongkulverter, jetpeling, grunnarbeider og føringsveier for kabler og ledninger, spuntavstivinger samt veibygging. ​
Alt arbeid utføres under nøye HMS-, KS- og miljøovervåkning, og i umiddelbar nærhet til trafikkerte togspor, bil-, sykkel- og gangtrafikk. Totalt ca. 30 000 m3 betong og 6 000 tonn armering.​