Forretningsområder

HABs visjoner er; «Vi bygger for et bedre samfunn og vil være best på utvalgte spesialområder»

Virksomheten er organisert i tre forretningsområdet Industri, Miljø og Samferdsel. Forretningsområdene har egne fagansvarlige på de utvalgte spesialområder som utvikler vår kjernekompetanse. Dette innebærer at vi jobber med å alltid være oppdatert metodisk, nytenkning, beste praksis sikres som gir økt kvalitet og verdiskapning i hele virksomheten.