Gangbu Bøler og plattfomtak Skulleud

Ny gangbru over Ytre Ringvei og Bøler T-bane stasjon samt letak over deler av Skullerud T-bane og busstasjon

Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS
Tidsrom: Juni – Oktober 2016
Kontraktsum: 12,7 mill. ekskl. mva.
Referanse: Snorre Lindberg

Entreprisen omfatter bygget overgangsbru over T-banespor og General Ruges vei i tilknytning til Bøler T-bane stasjon og plattformtak over Skullerud T-bane stasjon og Skullerud budssholdeplass. Brua er bygget i plassbygget betong og plattformtaket på Skullerud i stål, tre og glass.