Hovedvannledning Hurdalen – Parsell S

Nytt overføringsanlegg far Hurdalen vannbehandlingsanlegg

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune
Tidsrom: 22.06.2016 – 23.01.2017
Kontraktsum: 30 mill. ekskl. mva.
Referanse: Bjørn Vestheim

Hovedentreprise for etablering av nytt overføringsanlegg fra Hurdalen vannbehandlingsanlegg. Prosjektet omfatter følgende arbeider: Sjøledning på bunn, sjøledning i gravd grøft, retningsstyrt boring ut i sjø, korte strekk med grøfter på land, råvannsinntak med endearrangement, reserveinntak med endearangement, fiberkabel i sjø og på land og plasstøpt utspylingskum.