K-313 Etablering av støyskjerm langs Bærumsveien 230 – Kolsåsbanen

300 meter støyskjerm fundamentert med terrawing løsmassefundamenter.

Kontraktssum:  kr. 5 mill. ekskl. mva
Tidsrom:  Mai 2015 – August 2015
Oppdragsgiver:  Sporveien Oslo AS
Referanse:  Ole Hermann Elton

Støyskjerm 3 Støyskjerm 1

300 meter støyskjerm fundamentert med terrawing løsmassefundamenter. Etablert langs spor i drift i henhold til Sporveien sine sikkerhetskrav for arbeid ved og i spor. HAB drev fundamenter og monterte støyskjermelementer i hele skjermens lengde på tre uker. Byggherre og naboer er særdeles fornøyde med nok et godt gjennomført prosjekt av HAB.