Kai Veritas

Ny brygge til Veritas!

Entreprise: Hovedentreprise
Kontraktssum: 3,7 mill. ekskl. mva.
Tidsrom: 02.05.17 – 06.06.17
Oppdragsgiver: Det Norske Veritas Eiendom AS

HAB har sanert eksisterende brygge og bygget opp en ny brygge i en kombinasjon av prefab betong, plasstøpt betong og stål. Utfylling av masser i strandsone med boblegardin. Ny brygge er fundamentert på stålkjernepeler der halvparten står 1 m under vannstand. Betongdragere ble prefabrikert på stedet. Nytt bryggedekke og forblending av royalimpregnert treverk. Flere grøntområder reetablert med kantstein, gress, utendørs belysning og krakker.