Kringsjå skole

Utvidelse av Kringsjå skole

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Tidsrom: 01.07.15 – 31.12.15
Kontraktssum: 12 mill. ekskl. mva.

Utgraving av byggegrop og plasstøping av fundamenter for nytt modulbygg. Etablering av bunnledninger og omlegging av eksisterende AD-ledning. Arbeidene omfatter også fremføring av teknisk grøft med fjernvarme og påkoblinger mot eksisterende teknisk bygg.

Bildet viser byggegropa for skolen og maskinen og dumperen i bakgrunnen holder på å grave den tekniske grøfta. Den skal være 150 meter lang, 1 ½ meter dyp og 3 meter bred. I den tekniske grøfta skal det ligge 2 fjernvarmerør med en ytre diameter på 160 cm, 8 stk. 75 mm trekkerør i 2 høyder og 6 stk. 110 mm trekkerør.