NRA Primærrensing EB02

Litt utenom det vanlige!

Kontraktssum: 13,0 mill. eks. mva
Tidsrom: April 2017 – November 2017
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: NRA

Ombygging av et behandlingstrinn for primærrensing av kloakk. Riving av eksisterende betongkonstruksjoner mm. og gjenoppbygging av nytt anlegg i vanntette plasstøpte betongkonstruksjoner, ca. 400 m3. Overflatebehandlinger og traverskran. Arbeidene ble utført i en fjellhall mens resterende anlegg var i drift.