NRV Høydebasseng H18

Høydetank for drikkevann!

Kontraktssum: 20,9 mill. eks. mva
Tidsrom: 21.08.17 – 17.05.2018
Entreprise: Generalentreprise
Oppdragsgiver: Nedre Romerike vannverk IKS
Referanse: Tor Arne Ulfeng – e-port: torarne.ulfeng@nrva.no

Bygging av ny høydetank for drikkevann. Tanken er av plasstøpt, spennarmert betong med diameter 37,5 og høyde 6 meter. Dekke over tanken støttes i tillegg av 9 stk. stålsøyler. Tekniske rom er bygget med bæring i stål og bindingverk i tre. Fasaden er kledd med 700 m2 tre. Takk er etablert med trekonstruksjon på betongdekke, tekket og belsått med sink. Innvendige overflater er i råbetong mens gulv i tekniske rom er flislagt. Rørarrangement med ventiler og målere er levert og montert i PE, rustfritt og duktilt med varierende dimensjon ffra Ø110 til Ø450. Utførelsen omfatter innredning med leidere, langbaner, rekkverk, dører mm. Arbeidene inkluderer kompletterende grunnarbeid med rørlegging av Ø450 vannledning i grøft, sprenge og gravearbeider. Utomhusarbeidene består av om lag 1000 m2 vegbygging og biloppstillingsplasser samt terrengarrondering, beplantning, gjerderer mm. Prosjektet er innnenfor “markagrensa”