Nytt Nasjonalmuseum

Vi utførte de tre første entreprisene på nytt Nasjonalmuseum

Vi utførte:
Omlegging av infrastruktur
Etablering av byggegrop
Peling og boring