Oppgradering av Majorstuen Trikketiltak

Oppgradering av trikkesporene i Kirkeveien og etablering av dobbeltspor for trikk og høystandard holdeplasser i Bogstadveien.

Oppdragssum: 117 mill. ekskl. mva.
Tidsrom: Februar 2019 – Desember 2020
Oppdragsgiver: Sporveien AS

Majorstuen er et av de største kollektivknutepunktene i Oslo med rundt 30 millioner av- og påstigninger per år.
Generalentreprisen er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien AS, VAV og BYM, og innebærer trikketiltak, vann- og avløpstiltak og gatefornyelse. Prosjektet omfatter etablering av to trikkespor i Bogstadveien der veien møter Kirkeveien, samt nye holdeplasser​