Pumpestasjon PA6-E1 og E2 – Bygningsmessig, VVS og utomhus

Ny pumpestasjon ved Nitelva!

Kontraktssum:  39,0 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 09.10.17 – 01.05.19
Entreprise: E1: Hovedentreprise. E2: Delt entreprise
Oppdragsgiver: Skedsmo og Nittedal kommuner

Hovedentreprise for bygging av ny pumpestasjon inkludert tilførsels- og pumpeledninger. Arbeidene omfatter blant annet graving av grøfter og byggegroper, spuntarbeider, plasstøpt betong for pumpestasjon, fordrøyningstanker, støttemurer og bru. Entreprisen skal innrede stasjonen med trapper, leidere, gangbaner, traverskraner og VVS. Ledningsstrekkene inn og ut av stasjonen er sveisede PE-ledninger i dimensjoner opp til Ø1000.

Pumpestasjonen er nesten 16m høy og har et grunnareal på 150m2 hvorav 2 av 3 etasjer er under terreng. Pumpestasjonen, fordrøyningstankene og flere av ledningsstrekkene utføres innenfor spunt. Tilhørende fordrøyningstanker gir en tilleggsbuffer på rett i underkant av 1000m3 og skal ligge helt skjult i terrenget. Terrenget skal i etterkant opparbeides som en park med pene støttemurer, kantstein, beplantning, plastret bekk og utkikkspunkt ut over Nitelva.