Rehabilitering av Dam Klopptjern

Den første vannkilden i Drammen rehabiliteres!

Kontraktssum: 3,5 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 15.08.17 – 01.05.18
Entreprise : Generalentreprise
Oppdragsgiver: Drammen kommune Byprosjekter

Klopptjern er beskrevet som den første vannkilden i Drammen vannverks historie og ble tatt i bruk i 1865. Dammen ble bygget som en tradisjonell tørrmursdam med spekkede fuger på både oppstrøms og nedstrøms side.
Eksisterende dam skal forsterkes med en frontal påstøp på vannsiden og nytt overløp til en ny åpen grøft. Arrangement for nedtapping av dammen skal instrumenteres på nytt både nedstrøms og oppstrøms. Veinettet skal legges om noe, det skal bygges en ny tømmerveibro, etableres stikkrenner og bygges en kulvert for kryssing med bekken.