Skullerud skinnelager

Sporveien flytter skinnelageret fra Holtet til Skullerud!

Kontraktssum: 12,3 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Februar 2018 – Mai 2018
Entreprise : Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Sporveien AS

Grunnet arbeidene på Holtet skal Sporveien flytte skinnelageret fra Holtet til Skullerud. I den forbindelse skal HAB utføre arbeider som grunnarbeider, VA, elektro, betongarbeider, fjellsikring og veidekke.
Det skal bygges en pressebu på ca 100 m2, et slamdeponi og etablere skinner til en portalkran. I tillegg skal det utføres forberedende arbeider for byggherreleveranser på et plasttelt og brakker.