Tøyengata 47 – Refundamentering

Tre boligblokker skal refundamenteres!

Kontraktssum: 40,7 mill. eks. mva
Tidsrom: 01.12.17 – 01.04.19
Entreprise: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF

Refundamentering av tre boligblokker for Oslo kommune ved Boligbygg KF. Bygningsmassen består av totalt 74 leiligheter fordelt over 12 oppganger som skal være bebodd i hele anleggsperioden. Det gir et ekstra fokus på sikkerhet mot 3. person.
Blokkene skal refundamenteres til fjell med RD-peler både innvendig og utvendig. Bygningslastene blir ført ned til pelene ved hjelp av tverrgående betongdragere som skal støpes under/gjennom eksisterende fundamenter. Samtlige funda- menter, kjellervegger og kjellergulv skal isoleres. Alle bunnledninger skal oppgraderes og overvann skal skilles fra spillvann. Det skal etableres ny drenering rundt alle bygg og nytt overvannssystem med lokal fordrøyning på tomten. Innvendige flater skal pusses og males. 5 leilighetsrom skal reetableres i kjellerne med trapper. Alle kjellerhimlinger skal isoleres og gipses med to-lags brannfuget gips. Omfattende oppheng av eksisterende teglvegger i kjeller for å fordele laster ut i yttervegger og midtbærevegg. Total bygningsmasse er på ca. 2000kvm.
Uteområdet vil bli oppgradert etter planer fra landskapsarkitekt for å bedre bomiljøet i bygården.